Jednym z wielu czynników determinujących sukces zawodowy i osobisty zespołu jest wymiar samoświadomości i komunikacji. W ramach podnoszenia kompetencji miękkich w zespołach pracowniczych (w tym managerskich) można skorzystać ze szkoleń prowadzonych w oparciu o techniki psychoterapii grupowej i treningu interpersonalnego. 

 

W zależności od zapotrzebowania prowadzę stacjonarne lub wyjazdowe treningi interpersonalne i podnoszące kompetencje zespołu łącząc ze sobą doświadczenie z pracy z pacjentami w ramach psychoterapii grupowej oraz technik psychodramy i psychoedukacji.

 

Czas trwania przykładowego treningu od kilku godzin do tygodniowych wyjazdów jest indywidualnie przygotowywany w oparciu o wcześniejszą diagnozę potrzeb zespołu. 

Szkolenia firmowe

Szkolenia dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą adresowane są do
kadr pedagogicznych w szkołach i ośrodkach, oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą indywidualnie i grupowo.

 

Przykładowe tematy/zagadnienia szkoleń:

 • rozwój i dojrzewanie nastolatków - od normy do patologii
 • jak pracować z uczniami korzystającymi z psychoterapii?
 • zespół pedagogiczny i klasa po samobójstwie dziecka
 • praca z dzieckiem po traumatycznych doświadczeniach
 • nowe uzależnienia - behawioralne i substancjalne
 • szkoła dla rodziców i wychowawców - I etap
 • uczniowie z trudnościami psychologicznymi - jak rozmawiać, jak pracować?
 • spotkania edukacyjne dla rodziców
 • praca z wymagającym uczniem
 • praca z trudnym i wymagającym rodzicem

 

oraz:

 • szkolenia problemowe - w zależności od konkretnego zapotrzebowania kadry
 • grupy superwizyjne dla kadry i nauczycieli
 • pojedyncze spotkania grupowe - rozwiązanie problemu

 

Szkolenia kadr pedagogicznych

tel. 608-671-443

Kontakt

mail: pbodzon@gmail.com

tel. 608 671 443

A.M.D.G.

 

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

 

A. Miller

 

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

 

A. Miller

Paweł Bodzon

Psychoterapia

Socjoterapia

Warsztaty
Szkolenia

 

 

Kontakt

mail: pbodzon@gmail.com

tel. 608 671 443

A.M.D.G.