Kontakt

mail: pbodzon@gmail.com

tel. 608 671 443

A.M.D.G.

 

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

 

A. Miller

 

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

 

A. Miller

Paweł Bodzon

Psychoterapia

Socjoterapia

Warsztaty
Szkolenia

 

 

Kontakt

mail: pbodzon@gmail.com

tel. 608 671 443

A.M.D.G.

terapia dla mężczyzn

tel. 608-671-443

KAMERALNA GRUPA TERAPEUTYCZNA

Jak się przygotować do terapii?

 

Przed przystąpieniem do grupy terapeutycznej odbywa się konsultacja z prowadzącymi w celu oceny na ile sugerowana forma pracy będzie użyteczna dla pacjenta. W trakcie spotkania omawiane są oczekiwania, osobiste cele, oraz motywacja do udziału w terapii.

 

Czego mogę się spodziewać?

 

Psychoterapia grupowa skupia się na wprowadzeniu takich zmian w myśleniu, przeżywaniu
i doświadczaniu które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji, oraz bardziej elastycznego sposobu funkcjonowania w życiu.

  • Bycie w grupie stwarza bezpieczną przestrzeń na doświadczenie swoich cierpień i frustracji życiowych pozwalając je zrozumieć i zreflektować;

  • Pomaga dzielić się własnymi przemyśleniami i uczuciami;

  • Zwiększa świadomość swoich zachowań w kontakcie z innymi, dzięki informacjom zwrotnym od innych uczestników;

  • Pozwala na poznanie siebie w relacji do innych ze swojej trudnej strony, powodującej cierpienia w relacjach z innymi, ale również odkrywa aspekty naszej osobowości, których nie byliśmy świadomi;

  • Wyrażane myśli, uczucia i opinie wpływają na obraz siebie w kontakcie z innymi, a to sprawia uświadomienie sobie swojej odpowiedzialności w kształtowaniu i zmianie swoich relacji;

  • Reakcje pozostałych osób w grupie terapeutycznej sprawią że będzie możliwe poczucie siebie i swojej odpowiedzialności w tych relacjach, ale też doświadczenie własnego samopoczucia w takich zależnościach.

 

Co to za grupa?

 

Terapia grupowa odbywa się w formule grupy pół otwartej – oznacza to, że do grupy można przystąpić w momencie wolnego miejsca. W grupie znajduje się do 8 osób oraz para terapeutów prowadzących

 

Kim są terapeuci?

 

Izabela Prandoty-Niziołek – Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II i Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych w Uniwersytecie Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji
w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in: w Specjalistycznym Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych przy Katedrze Psychoterapii UJ CM. Aktualnie pracuje w Centrum Psychiatrii Anima w Olsztynie oraz przyjmuje w gabinecie prywatnym. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych w formie indywidualnej i grupowej. Swoją pracę w podejściu psychodynamicznym regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

 

Mgr Paweł Bodzon – absolwent Psychologii i Wydziału Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – mediator rodzinny, socjoterapeuta i psychoterapeuta psychodynamiczny. Pracuje prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową dla młodzieży i dorosłych. Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Certyfikowany psychoterapeuta TFP (transference focused psychotherapy), członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.. Aktualnie pracuje w Centrum Psychiatrii Anima w Olsztynie prowadząc Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w gabinecie prywatnym. Prowadzi szkolenia i treningi grupowe dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia.

 

Termin rozpoczęcia psychoterapii 

 

Planowany termin rozpoczęcia grupy – 16 listopada 2023 r., w formie cotygodniowych spotkań. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia w uzasadnionych przypadkach.

 

Koszt i czas trwania terapii grupowej

 

Koszt 90 min. sesji grupowej – 120 zł
Indywidualna konsultacja wstępna 200 zł 

 

Miejsce spotkań grupy 

 

Mickiewicza 10, gabinet 5

 

Kontakt i zapisy 

 

Paweł Bodzon
www.bodzon-psychoterapia.pl
608-671-443

 

 

 

Czym jest psychoterapia grupowa?

 

Psychoterapia grupowa jest bardzo skuteczną i użyteczną formą pomocy. Jako jedna z dwóch dróg oddziaływań terapeutycznych, może uzupełniać lub być alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Swoją efektywność zawdzięcza przede wszystkim odniesieniu trudności pacjenta w relacji do grupy. Oznacza to, że problemy psychologiczne które mają swoje trudności w relacjach, również w grupie będą się przejawiać, jednak przede wszystkim tutaj grupa stwarza warunki na zmierzenie się z nimi
– poddaniu refleksji i zrozumieniu.

 

Czy grupa terapeutyczna jest dla mnie?

 

Psychoterapia grupowa jest skierowana do osób chcących lepiej zrozumieć siebie, swoje działania, motywacje, myśli i uczucia. Doświadczających trudności w relacjach z innymi osobami, przeżywających cierpienie, przeżywających kryzysy.

 

Jak mam się zachowywać w grupie?

 

W grupie funkcjonuje zasada dobrowolności, a więc uczestniczenia w niej na tyle na ile mogę. Zachęca się uczestników do dzielenia się obecnymi przeżyciami, aby móc pracować w oparciu o „tu i teraz” pacjenta, unikając wątków „zastępczych” związanych z wydarzeniami sportowymi czy politycznymi, poza bezpośrednim udziałem w tych doświadczeniach.

 

Jak długo trwa terapia?

 

Przerobienie swoich trudności w obecności grupy wymaga od pacjenta nie tylko zaangażowania, ale
i czasu, który pomaga w budowaniu zaufania do pozostałych uczestników i otwarcia się na przyjęcie pomocy w dialogu z innymi. Nie dzieje się to jednak na pierwszym spotkaniu. Podczas przyjętego czasu trwania grupy ujawniają się również nieświadome aspekty. Obecna grupa jest prowadzona jako średnioterminowa, a więc trwająca rok.