Psychoterapia grupowa dla mężczyzn

Czym jest psychoterapia grupowa?

 

Psychoterapia grupowa jest bardzo skuteczną i użyteczną formą pomocy. Jako jedna z dwóch dróg oddziaływań terapeutycznych, może uzupełniać lub być alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Swoją efektywność zawdzięcza przede wszystkim odniesieniu trudności pacjenta w relacji do grupy. Oznacza to, że problemy psychologiczne które mają swoje trudności w relacjach, również w grupie będą się przejawiać, jednak przede wszystkim tutaj grupa stwarza warunki na zmierzenie się z nimi
– poddaniu refleksji i zrozumieniu.

 

Czy grupa terapeutyczna jest dla mnie?

 

Psychoterapia grupowa jest skierowana do mężczyzn chcących lepiej zrozumieć siebie, swoje działania, motywacje, myśli i uczucia. Doświadczających trudności w relacjach z innymi osobami, przeżywających cierpienie, przeżywających kryzysy.

 

Jak mam się zachowywać w grupie?

 

W grupie funkcjonuje zasada dobrowolności, a więc uczestniczenia w niej na tyle na ile mogę. Zachęca się uczestników do dzielenia się obecnymi przeżyciami, aby móc pracować w oparciu o „tu i teraz” pacjenta, unikając wątków „zastępczych” związanych z wydarzeniami sportowymi czy politycznymi, poza bezpośrednim udziałem w tych doświadczeniach.

 

Jak długo trwa terapia?

 

Przerobienie swoich trudności w obecności grupy wymaga od pacjenta nie tylko zaangażowania, ale
i czasu, który pomaga w budowaniu zaufania do pozostałych uczestników i otwarcia się na przyjęcie pomocy w dialogu z innymi. Nie dzieje się to jednak na pierwszym spotkaniu. Podczas przyjętego czasu trwania grupy ujawniają się również nieświadome aspekty. Obecna grupa jest prowadzona jako średnioterminowa, a więc trwająca do półtora roku.

 

 

Jak się przygotować do terapii?

 

Przed przystąpieniem do grupy terapeutycznej odbywa się konsultacja z prowadzącymi w celu oceny na ile sugerowana forma pracy będzie użyteczna dla pacjenta. W trakcie spotkania omawiane są oczekiwania, osobiste cele, oraz motywacja do udziału w terapii.

 

Czego mogę się spodziewać?

 

Psychoterapia grupowa skupia się na wprowadzeniu takich zmian w myśleniu, przeżywaniu
i doświadczaniu które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji, oraz bardziej elastycznego sposobu funkcjonowania w życiu.

  • Bycie w grupie stwarza bezpieczną przestrzeń na doświadczenie swoich cierpień i frustracji życiowych pozwalając je zrozumieć i zreflektować;

  • Pomaga dzielić się własnymi przemyśleniami i uczuciami;

  • Zwiększa świadomość swoich zachowań w kontakcie z innymi, dzięki informacjom zwrotnym od innych uczestników;

  • Pozwala na poznanie siebie w relacji do innych ze swojej trudnej strony, powodującej cierpienia w relacjach z innymi, ale również odkrywa aspekty naszej osobowości, których nie byliśmy świadomi;

  • Wyrażane myśli, uczucia i opinie wpływają na obraz siebie w kontakcie z innymi, a to sprawia uświadomienie sobie swojej odpowiedzialności w kształtowaniu i zmianie swoich relacji;

  • Reakcje pozostałych osób w grupie terapeutycznej sprawią że będzie możliwe poczucie siebie i swojej odpowiedzialności w tych relacjach, ale też doświadczenie własnego samopoczucia w takich zależnościach.

 

Co to za grupa?

 

Terapia grupowa odbywa się w formule grupy zamkniętej – oznacza to, że grupa rozpoczyna i kończy w tym samym składzie. W grupie znajduje się do 12 osób oraz para terapeutów prowadzących.

 

Kim są terapeuci?

 

Mgr Piotr Kulas – psychoterapeuta w trakcie szkolenia terapeutycznego w podejściu psychodynamicznym i systemowym w ramach Studium Terapii Rodziny, prowadzonym przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Ukończył Podyplomowe Studium Kierownictwa Duchowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Poradnictwa w ujęciu integracyjnym, w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, a także Akademię Mediacji w Olsztynie. Ponadto uczestniczył w szeregu treningów, szkoleń i warsztatów zawodowych. Brał również udział w szkoleniu NEST dotyczącym udzielania pomocy terapeutycznej osobom z doświadczeniem zaniedbania, przemocy i strat prokreacyjnych. Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną.

 

Mgr Paweł Bodzon – absolwent Psychologii i Wydziału Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – mediator rodzinny, socjoterapeuta psychodynamiczny i psychoterapeuta dzieci i młodzieży, w trackie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie w pracy grupowej zdobywał na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Centrum Zdrowia Psychicznego (Poliklinika MSWiA) w Olsztynie. Prowadzi szkolenia i treningi grupowe dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia.

 

Termin rozpoczęcia psychoterapii 

 

Planowany termin rozpoczęcia grupy – 16 kwietnia 2018 r., w formie cotygodniowych spotkań. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia w uzasadnionych przypadkach.

 

Koszt i czas trwania terapii grupowej

 

Koszt 120 min. sesji grupowej – 80 zł
Nieodpłatna indywidualna konsultacja wstępna.

 

Miejsce spotkań grupy

 

Olsztyński Instytut Psychoterapii,

al. Przyjaciół 3/1 w Olsztynie

 

Kontakt i zapisy do grupy

www.instytutpsychoterapii.olsztyn.pl

 

Paweł Bodzon
www.bodzon-psychoterapia.pl
608-671-443

 

Piotr Kulas

www.gabinetrelacja.pl

790-277-208

 

 

GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA MĘŻCZYZN 

tel. 608-671-443

terapia dla mężczyzn

 

Kontakt

mail: pbodzon@gmail.com

tel. 608 671 443

A.M.D.G.

Paweł Bodzon

Psychoterapia

Socjoterapia

Warsztaty
Szkolenia

 

 

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

 

A. Miller

 

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

 

A. Miller

Kontakt

mail: pbodzon@gmail.com

tel. 608 671 443

A.M.D.G.