Kontakt

mail: pbodzon@gmail.com

tel. 608 671 443

A.M.D.G.

 

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

 

A. Miller

 

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

 

A. Miller

Paweł Bodzon

Psychoterapia

Socjoterapia

Warsztaty
Szkolenia

 

 

Kontakt

mail: pbodzon@gmail.com

tel. 608 671 443

A.M.D.G.

tel. 608-671-443

Psychoterapia

 

Psychoterapia Psychodynamiczna jako jedna ze szkół psychoterapeutycznych swoje leczenie opiera na konkretnym rozumieniu psychiki pacjenta.

 

Podstawowym założeniem jest to, że człowiek oprócz świadomości ma również nieświadomość. Te dwie części psychiki pływają na siebie wzajemnie, chociaż kierują się odrębnymi prawami.
Zgodnie z rozumieniem psychodynamicznym, objawy z którymi zgłasza się pacjent wypływają z przyczyn ukrytych w nieświadomości. Psychoterapia jest wspólną drogą w głąb nieświadomych konfliktów pacjenta, gdzie psychoterapeuta jest swojego rodzaju przewodnikiem.

Leczenie opiera się o analizę wypartych uczuć, myśli i zachowań pacjenta dotyczących jego przeszłych i teraźniejszych relacji. Psychoterapeuta bez oceniania pacjenta stara się pomóc pacjentowi zrozumieć jego wewnętrzny świat, ale również jego wpływ na obecnie doświadczane trudności, jednocześnie poszukując możliwości zmiany posiadanej przez pacjenta.

 

Metoda i rodzaje psychoterapii

Dobór konkretnej techniki i metody jest zależny od problematyki i osobowości pacjenta. Metoda opiera się na zindywidualizowanych, systematycznych spotkaniach (sesjach) 1-2 razy w tygodniu, w gabinecie z psychoterapeutą. Narzędziem pracy jest dialog.

Konsultacje do psychoterapii

 

Przed rozpoczęciem leczenia odbywa się od 4 do 6 spotkań konsultacyjnych, podczas których pacjent ma możliwość poznania psychoterapeuty, przedstawienia zgłaszanych trudności, ale także przyjrzeniu się związanych z nimi przeżyć i uczuć. W trakcie konsultacji przeprowadzany jest wywiad strukturalny służący ocenie kluczowych elementów życia psychicznego.  Ostatnia sesja konsultacyjna to spotkanie organizacyjne, podczas którego osoba ma możliwość przedyskutowania swojej diagnozy, decyzji o rodzaju leczenia (klasyczna psychoterapia wglądowa, podtrzymująca), oraz poznania zasad i celu terapii.